กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่างาม ม.5 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ำฝนได้ 200 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 10:29:23
 
บ.ท่างาม ม.5 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ำฝนได้ 200 มม. คุณสุชีพ เมืองเกิด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS