กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โรงเรียนบ้านกลา ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา_เมื่อวานมีฝนตกหนักถึงเช้า ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก วัดปริมาณน้ำฝนได้ 100 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 13:19:50
 
บ.โรงเรียนบ้านกลา ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา_เมื่อวานมีฝนตกหนักถึงเช้า ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก วัดปริมาณน้ำฝนได้ 100 มม._นายสมพัก โสมนัส
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS