กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไร่เหนือ ม.4 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ พัทลุง_สภาพอากาศช่วงเย็นยังคงมีฝนตกปรอยๆอยู่ท้องฟ้าครึ้มๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 16:50:48
 
บ.ไร่เหนือ ม.4 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ พัทลุง_สภาพอากาศช่วงเย็นยังคงมีฝนตกปรอยๆอยู่ท้องฟ้าครึ้มๆ_คุณวินัย จันทร์เทพ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS