FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔

วันที่ 1 เม.ย. 2554 09:38:45
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- จากเหตุการณ์ดินถล่มบริเวณพื้นที่บ้านต้นหาร หมู่ ๗ และบ้านห้วยน้ำแก้ว หมู่ ๖ ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต ๕ ราย สูญหาย ๕ ราย (สำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดกระบี่)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. –  ๑ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๒๑

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๕.๑ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๕.­๒๕ น.ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง
ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร มีอุณหภูมิสูงขึ้น
และเข้าสู่สภาวะหน้าร้อนตามปกติ สำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ และอ่าวไทยทำให้ภาคใต้มีฝนกระจาย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.นครศรีธรรมราช  ๘๖.๙ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔

            - บ.ท่างาม ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช วัดน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายสุชีพ เมืองเกิด)

         - บ.ไสขิง ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายโสภณ ลำดับพงศ์)

         - บ.ร่อน ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายเสรี เจริญภพ)

         - บ.คันเบ็ด ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายโกวิทย์ พรหมพันธ์)

         - บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

         - บ.ดอนโรง ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายต้อง ดำด้วงโรม)

         - บ.ลำใน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสมหมาย นิ่มวุ่น)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๑-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel