กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 10:40:00
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๓ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๒๓

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๘๒.๔ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.­๕๑ น.ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก มีอากาศร้อนกับฟ้าหลัวใน
ตอนกลางวัน โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก ๑
-๒ องศา ส่วนในภาคใต้มีฝนเป็นแห่งๆถึงกระจายในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๔.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๔

            - บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

         - บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายวัชรินทร์ พัฒน์ช่วย)

         - บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายลินิตร ณ เขาแดง)

         - บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายยงยุทธ คงน้อย)

๔. ศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยสั่งจับตา ๓ จังหวัด เสี่ยงดินถล่มซ้ำ

            - ศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ว่า ปริมาณฝนเบาบางลง แต่อำเภอพุนพิน ยังคงวิกฤติ เนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และกระบี่ พร้อมเตือนพื้นที่เฝ้าระวังโคลนถล่ม ได้แก่ อ.ร่อนพิบูลย์ ลานสกา จุฬาภรณ์ ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช อ.ปากพะยอม จ.พัทลุง อ.นาโยง จ.ตรัง  อ.นาสาร กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ ๓๕ ราย ประกอบด้วย จมน้ำ ๒๑ ราย ดินโคลนถล่ม ๗ ราย จมน้ำระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ๑ ราย ไม่ทราบสาเหตุ ๒ ราย พลัดตกน้ำ ๒ ราย ต้นไม้ทับ ๑ ราย และไฟฟ้าช็อต ๑ ราย (ที่มา: ช่อง ๓)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๑-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS