กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:17:44
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ทธ. ได้รับแจ้งสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยจากเครือข่ายฯ พบว่ามีสถานการณ์ดินถล่ม ๖ แห่ง หินร่วง ๑ แห่ง และดินไหล ๒๔ แห่ง ล่าสุดพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก จำนวน ๔๕ ราย

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๓ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๔ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๑๐

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๖.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๔.๐ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๓.­๐๖ น.ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
SOUTH OF JAVA, INDONESIA (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อน ประกอบกับมีลมใต้พัดปกคลุม
ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่ง อนึ่ง ในช่วงวันที่
-๗ เม.ย. ๕๔ จะมีบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ๕๑.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔

            - บ.มะอึกแรด ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมชัย ธรรมวิเศษ)

         - บ.จัดสรร ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบำรุง บุญวาที)

         - บ.ตรอกนอกกลาง ต.ตรอกนอก อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประทีป นาครักษ์)   

         - บ.วังใหญ่ ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายสมยศ ศรีคำขลิบ)

         - บ.หินดาน ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายนุกูล นุ่นน้อย)

          - บ.ลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านาตาขาว จ.ตรัง ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝน (นายสุริยัน จันทร์คง)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๑-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS