กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โคกสะอาด ม.1 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี_มีฝนตกตั้งแต่เวลา 06.00 น. ขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ที่ 5-10 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:34:13
 
บ.โคกสะอาด ม.1 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี_มีฝนตกตั้งแต่เวลา 06.00 น. ขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ที่ 5-10 มม._นายอำนาจ สมศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS