กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:14:55
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ทธ. จัดแถลงข่าวเรื่อง “ธรณีพิบัติภัย...ดินถล่มที่ต้องจับตา” โดยท่านอดิศกดิ์ ทองไข่มุกต์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมทรัพยากรธรณี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๔ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๕ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๖๐ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.­๒๙ น.ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (ที่มา: EMSC)

๒. สภาพอากาศ

         - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมา ปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ (๕
-๖ เม.ย. ๕๔)

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ๕๒.๖ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔

         - บ.ฉานเรน ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร วัดน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายศักดา พุทธประสิทธิ์)

         - บ.หมอลำ ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายวรรณชัย แสวงสิทธิ์)

         - บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายวิเชียร ถีระวงษ์)

         - บ.น้ำทิพย์ ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร วัดน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายชาญชัย ศรียาภัย)

         - บ.สันติสุข ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายพิชกรณ์ น้ำกรอง)

         - อบต.หนองขาม ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางสาวเพ็ญพักตร์ พัดจีบ)

            - บ.โคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอำนาจ สมศรี)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๑-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS