กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 11:05:10
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๕ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๖ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๑๒

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๘

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๐.๑ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.­๕๑ น.ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร
มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๙๖.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๔

         - บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

         - บ.ห้วยทับมอญ ต.ห้วยทับ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายศักดิ์ชาย สิงโต)

         - บ.นาซ๊อก ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายมานพ เชิงคีรี)

         - บ.หนองน้ำเขียว ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวิชาญ แซมหิรัญ)

         - บ.โค้งดารา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายทองหล่อ อินทศร)

         - บ.มะอึกแรด ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมชัย ธรรมวิเศษ)

         - บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสัญญา มากวงศ์)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๑-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS