FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔

วันที่ 7 เม.ย. 2554 09:57:56
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- จากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๕๔ มีผู้เสียชีวิตแล้ว ๕๔ ราย บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง ๓๗๖ หลัง เสียหายบางส่วน ๓,๖๘๖ หลัง สิ่งสาธารณประโยชน์เสียหายเบื้องต้น   ถนน ๔,๕๗๕ สาย ท่อระบายน้ำ ๔๐๙ แห่ง ฝาย ๗๕ แห่ง สะพาน/คอสะพาน ๔๘๒ แห่ง วัด/โรงเรียน ๖๘๐ แห่ง สถานที่ราชการ ๘๙ แห่ง (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๖ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๗ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๕.๗ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.­๔๙ น.ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับแนวพัดสอบของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พาดผ่านประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เชียงกลาง จ.น่าน ๖๕.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔

         - บ.ในเขียว๑ ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช วัดน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสัญญา ผกากรอง)

         - บ.ไร่เหนือ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายวินัย จันทร์เทพ)

         - บ.เกาะทราย ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (เทศบาลตำบลทาก)

         - บ.สันเจริญ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายนิยม แซ่จ่าว)

         - บ.บูเก็ตยามู ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายรอดีน สัสดี)

         - บ.ท่าตีน ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายปัญญา ชูสังกิจ)

          - บ.โตน ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเหม ตามาต)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๑-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel