กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 10:40:14
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๘ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๙ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๙.๖ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.­๓๑ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนอบอ้าว ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้ไว้ด้วย

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ๙๓.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔

         - บ.บึงต้นขัน ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสายัณห์ แสงมณี)

            - บ.เนินดินแดง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายธานินทร์ วงศ์อ่อง)

            - บ.หุบบอน ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสุนันท์ นาคสุวรรณ)

            - บ.ท่าน้ำ  ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสนธยา คูหาวรรณ)

            - บ.ห้วยเดื่อ ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายทวีศักดิ์ แก้วยศ)

            - บ.ดอนมูล ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางวล บัตริยะ)

๔. เกิดพายุลูกเห็บและฝนตกหนักในจังหวัดแพร่

- กลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมา ได้เกิดพายุลูกเห็บและฝนตกหนักที่หมู่ ๓ ถึงหมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ยางฮ้อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ลมพายุได้พัดต้นสักขนาดใหญ่ริมถนนสายร้องกวาง-แพร่ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๖ – ๙  กว่า ๒๐ ต้น หักโค่นปิดเส้นทางการจราจร ทำให้รถติดยาวกว่า ๑๐ กิโลเมตร นานกว่า ๑ ชั่วโมง และยังได้เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมถนน ในหมู่บ้านแม่ยางฮ้อ แต่ไม่สร้างความเสียหายใด ๆ เนื่องจากระดับน้ำไม่สูง ขณะที่ทางจังหวัด สั่งให้เจ้าหน้าที่ ออกสำรวจความเสียหายแล้ว (ที่มา: ช่อง ๗)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๑-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS