กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 10:00:53
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๙ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๖๕.๙ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.­๕๐ น.ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริม ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
และทะเลจีนใต้ ทำให้ภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ
ถึงกระจาย ในระยะนี้
      

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ๗๐.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓.เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔

         - บ.แม่บอนเหนือ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายพงษ์ หัวยาว)

            - บ.สันเขื่อน ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ วัดน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายยาใจ จะแล)

            - บ.ปง ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายคำอ้าย ไชยวงศ์)

            - บ.ปลายนา ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสมพิศ มาโพธิ์)

            - บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ้ง)

            - บ.สัน ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายจันทร์ฟอง เรือนงา)

๔. ปภ.รายงานน้ำท่วมภาคใต้เสียชีวิตแล้ว ๖๑ ราย

-กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ปัจจุบันมีสถานการณ์ ๔ จังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และ ตรัง ๑๖ อำเภอ ๑๓๖ ตำบล ๑,๓๙๕ หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๑๙๑,๕๐๖ ครัวเรือน ๔๖๑,๗๙๔ คน จำนวนผู้เสียชีวิต ๖๑ ราย นครศรีธรรมราช ๒๖ พัทลุง ๕ สุราษฎร์ธานี ๑๒ ตรัง ๒ พังงา ๑ ชุมพร ๓ กระบี่ ๑๒ บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง ๓๙๖ หลัง บางส่วน ๑๐,๔๑๒ หลัง สิ่งสาธารณประโยชน์เสียหายเบื้องต้นถนน ๕,๗๖๙ สาย ท่อระบายน้ำ ๖๙๗ แห่ง ฝาย ทำนบ ๑๗๘ แห่ง สะพาน คอสะพาน ๕๗๘ แห่ง วัด โรงเรียน ๖๙๔ แห่ง สถานที่ราชการ ๑๗๖ แห่ง(ที่มา: ไอเอ็นเอ็นออนไลน์)

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS