กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:30:06
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๑ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๒๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๖.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๓.๑ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.­๐๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - คลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบน ในช่วงวันที่ ๑๒-๑๓ เม.ย. ๕๔ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าว มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ยังคงมีกำลังอ่อนลง             
           - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ๗๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔

          - บ.เขายาว ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ วัดน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายอับดลหร่อหมาน บ้านนบ)

         - บ.รมณีย์ ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมบัติ สาคร)

         - บ.หนองน้ำเชี่ยว ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายมาโนช หย่องกิ้ม)     

๔. แผ่นดินไหว ๗.๑ ญี่ปุ่น คาดสึนามิสูง ๓ ฟุต

            - วานนี้ (วันที่ ๑๑ เมษายน ๕๔ เวลา ๑๕.๑๖ น.) เกิดเหตุแผ่นดินไหวบนบกขนาด ๗.๑ ริกเตอร์
ของเกาะฮอนชูประเทศญี่ปุ่น  ศูนย์กลางห่างจากเมืองอิบารากิ ๓๘ กิโลเมตร และได้มีการประกาศเตือนสึนามิและเฝ้าระวังในจังหวัดอิบารากิ และฟุกุชิมะ ว่าจะเกิดคลื่นสูง ๑-๒ เมตร แต่ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวจึงได้มีการประกาศยกเลิก
การเตือนหลังผ่านไป ๑ ชั่วโมง ส่วนคนงานของเทปโก ได้กลับเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการกอบกู้โรงไฟฟ้าฟุกุชิมะ
อีกครั้ง หลังจากอพยพออกมา เนื่องจากเกิดการสั่นไหวของตัวอาคาร เช่นเดียวกับที่สนามบินนาริตะ ซึ่งอาคารสั่นเล็กน้อย ได้มีการยืนยันว่าไม่เกิดความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สินแต่อย่างใด จากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้
(ที่มา
: ไอเอ็นเอ็น)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๑-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS