กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาเวียง หมู่ 9 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย_สภาพอากาศวันนี้ มีฝนตกหนักเล็กน้อย ประกอบกับมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 18:26:44
 
บ.นาเวียง หมู่ 9 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย_สภาพอากาศวันนี้ มีฝนตกหนักเล็กน้อย ประกอบกับมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว_คุณ บุญชวน พรหมศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS