กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทับปริก หมู่ 5 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อสักครู่มีฝนตกหนักเล็กน้อย ขณะนี้หยุดตกแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 19:14:19
 
บ.ทับปริก หมู่ 5 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อสักครู่มีฝนตกหนักเล็กน้อย ขณะนี้หยุดตกแล้ว_คุณ สมหมาย อินทรพรหม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS