กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ชายเขาบก ม.2 ต.นานกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_ฝนตกช่วงตี4-5ตกหนักตกประมาณ1ชม.เช้านี้ยังตกต่อเนื่องอยู่แต่ตกปรอยๆวัดปริมาณน้ำฝนได้40มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 10:06:28
 
บ.ชายเขาบก ม.2 ต.นานกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_ฝนตกช่วงตี4-5ตกหนักตกประมาณ1ชม.เช้านี้ยังตกต่อเนื่องอยู่แต่ตกปรอยๆวัดปริมาณน้ำฝนได้40มม._คุณวินัย ปาพัก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS