FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๔

วันที่ 14 เม.ย. 2554 11:17:15
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๓ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๔ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๑๓

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๖

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๕.๙ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.­๐๙ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
EASTERN HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - คลื่นกระแสลมตะวันตกได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ทำให้ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้ไว้ด้วย  
           - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ๖๓.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๔

          - บ.สบมะป้วด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน วัดน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายเฉลิม หล้ากาด)

          - บ.ทุ่งศาลา ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ วัดน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายพิภพ แสนสิทธ์)

         - บ.ดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายขจร ประเสริฐศรี)

         - บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสุกิจ พงษ์สุวรรณ)

         - บ.ทุ่งตลาด ต. วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายลิขิต หัสกุล)

         - บ.ลำรู  ต. ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายไสว ป้องเศร้า)

         - บ.ปงทอง  ต. วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายประพจน์ จันตะมะ)

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel