กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากคลอง ม.3 ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา_ฝนตกเมื่อวานตกเล็กน้อยเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสวัดปริมาณน้ำฝนได้10มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 11:29:28
 
บ.ปากคลอง ม.3 ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา_ฝนตกเมื่อวานตกเล็กน้อยเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสวัดปริมาณน้ำฝนได้10มม._คุณอนุกูล ร่มจิตร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS