กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 10:42:19
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๕ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๑๓

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๙

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๐.๑ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.­๑๙ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
EASTERN HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก ทำให้ภาคกลาง และภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในระยะนี้
           - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ๕๕.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๔

          - บ.สระบัว ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (ประจักษ์ พัฒน์สังวาลย์)

          - บ.บางปลา ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายมนต์ชัย ทองกูล)

          - บ.หว่างคลองไทย ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายชาญ ชุมบุตร)

         - บ.ทุ่งพระ ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายไพรวรรณ พุตขุน)

         - บ.เขาช่องลม ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสุริยะ เสียงสังข์)

         - บ.แม่นาจรเหนือ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายทองอินทร์ ขยันทำ)

๔. สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ คลี่คลายแล้ว ๙ จังหวัด เหลือ ๑ จังหวัด ขณะยอดผู้เสียชีวิต ๖๔ ราย

         – กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปัจจุบันจังหวัดจังสุราษฎร์ธานี
ยังคงประสบสถานการณ์อุทกภัยอยู่ ส่วนอีก ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพังงา สตูล นราธิวาส ชุมพร สงขลา กระบี่ พัทลุง ตรัง และนครศรีธรรมราช สถานการณ์คลี่คลายแล้ว อยู่ระหว่างการฟื้นฟู ราษฎรได้รับความเดือดร้อน
๓๖
,๓๙๖ ครัวเรือน ๑๔๙,๑๓๗ คน บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลัง ๘๑๓ หลัง บางส่วน ๑๖,๖๖๔ หลัง
ถนน ๖
,๐๑๓ สาย ท่อระบายน้ำ ๙๒๒ แห่ง ฝาย/ทำนบ ๒๒๗ แห่ง สะพาน/คอสะพาน ๗๔๘ แห่ง วัด/โรงเรียน/มัสยิด
๖๙๔ แห่ง มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด ๖๔ ราย (ที่มา
: ไทยรัฐ)

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS