FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:32:57
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๘ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๙ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๒๕

๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๖๕.๗ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๕.­๔๐ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NIAS REGION, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้ว ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกได้บางพื้นที่

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ๑๐๕.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔

          - บ.ไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายประมวล เสนอคราม)

          - บ.สำโรงเก่า ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายบุญเยี่ยม ศรีวงศ์)

          - บ.หนองเม็ก ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอำนวย ภูธร)

          - บ.แก็งเรืองพัฒน์ ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายคำไหล สีสันต์)

๔. จีนเผยพายุฝน-ลูกเห็บกระหน่ำตายแล้ว ๑๗ ราย

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๑-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

– เจ้าหน้าที่บริการฉุกเฉินของจีน เปิดเผยว่า พายุฝนและพายุลูกเห็บ ได้พัดผ่านเมืองกว่างโจว เมืองเอกของ   มณฑลกวางตุ้ง รวมทั้งในเมืองฝอซาน เมืองตงก่วน และเมืองเจ้าชิ่ง ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บจากลูกเห็บและสิ่งของ  ที่หล่นใส่ และการพังทลายของบ้านเรือนจากการพัดของพายุฝน ขณะที่สำนักข่าวซินหัวสื่อดังของจีน เผยว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว ๑๗ คน รวมทั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า ๑๑๘ คน (ที่มา:ไอเอ็นเอ็นออนไลน์)

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel