FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:08:28
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๙ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๐ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๕

๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

๑๐

๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๙๐.๒ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.­๐๗ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้ว  ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกได้บางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนในระยะ ๑-๒ วันนี้ไว้ด้วย

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ลี้ จ.ลำพูน ๗๖.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔

          - บ.ทุ่งโป่ง ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง วัดน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายสังเวียน อภิวันท์สนอง)

          - บ.ม่วงสามปี ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน วัดน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสมศักดิ์)

          - บ.ลำปลวก ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายผัน รอดพล)

         - บ.บารมีศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายอุทธ มีค)

๔. พายุกระหน่ำ อ.ห้วยยอด บ้านพังเกือบ ๒๐๐ หลัง

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๑-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

– นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้รับแจ้งว่า เกิดเหตุพายุฤดูร้อนและลมกรรโชกอย่างรุนแรง จนทำให้บ้านและสวนยางพารา ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด ทำให้มีบ้านได้รับความเสียหายพังหมดทั้งหลัง จำนวน ๔ หลัง และมีบ้านได้รับความเสียหายพังบางส่วน จำนวน ๑๗๒ หลัง รวมทั้งสวนยางพาราได้รับความเสียหายจำนวนกว่า ๑๐๐ ไร่ โดยเบื้องต้นทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ได้ให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนแจ้งรายชื่อมายังผู้นำท้องถิ่น หรือที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บางดี เพื่อที่จะได้ทำการจัดหางบประมาณมาทำการช่วยเหลือต่อไป (ที่มา:ข่าว ๓)
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel