กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตาพลาย หมู่ 1 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_สภาพาอากาศวันนี้ ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 16:38:21
 
บ.ตาพลาย หมู่ 1 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_สภาพาอากาศวันนี้ ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย_คุณ วิเชียร ถีระวงษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS