FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔

วันที่ 21 เม.ย. 2554 09:12:36
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๐ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๑ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๕.๒ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๓๙ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยในภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองลดลงอยู่ในเกณฑ์เป็นแห่งๆ ในระยะนี้

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ๗๐.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔

          - บ.ยายจั่น ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายมงคล เจริญสุข)

         - บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวิเชียร ถีระวงษ์)

         - บ.หมื่นด่าน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นางลำดวน จำปาดี)

          - บ.น้ำมุด ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสรัตน์ อินโบราณ)

         - บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

          - บ.จำปานวง ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายเฉลียว วงศ์มา)

          - บ.อ่างใน ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายคงคา ตฤณชาติ)

         - บ.ท่าน้ำ ต.คลองกิ้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน (นายสนทยา คูหาวรรณ)

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel