FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:10:52
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๑ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๒ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๗๔.๒ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๑๐ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
PAPUA, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่ปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในวันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๔ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน และภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ๕๙.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔

          - บ.คลองตะเตียน ต.พลวง อ.เขาคิชกูฎ จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสันทัด คงทวี)

         - บ.ตะเคียนทอง ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชกูฎ จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสมยศ ธรรมวิริยะ)

         - บ.คลองใหญ่ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชกูฎ จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายมนูญ เงินถม)

          - บ.ปางพะโอ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายบุญปั๋น อำเภา)

         - บ.ป๊อก ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายเอกรัฐ ม่วงมา)

๔.พังงา-เกิดรอยแยกบนพื้นดินในสวนยางพารา

            - ชาวบ้านแห่ดูรอยแยกที่เกิดขึ้นบริเวณสวนยางพาราในหมู่บ้านบางม่า หมู่ที่ ๒ ต.ทุ่งคาโงก อ.เมือง จ.พังงา ซึ่งห่างจากเส้นทางลาดยางประมาณ ๔๐๐ เมตร เป็นถนนคอนกรีตด้านขวาเป็นสวนยางพาราเพิ่งปลูกใหม่ เมื่อเดินขึ้นไปห่างจากถนนคอนกรีตประมาณ ๑๐๐ เมตร พบรอยแยกของดินมีความยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร ความลึกเป็นช่วงๆบางช่วงลึกถึง ๑-๒ เมตร โดยมีลักษณะเป็นแนวเดียวกัน เมื่อตรวจสอบพบว่าลักษณะเป็นแนวดินแยกออกจากกัน เนื่องจากหวั่นเกรงว่าดินจะถล่มทำลายทรัพย์สินและพืชผลที่ปลูกไว้ในละแวกใกล้เคียง (ที่มา:ข่าว ๓)

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel