FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔

วันที่ 23 เม.ย. 2554 11:06:37
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๒ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๓ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๙๙.๐ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๑.๑๓ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้  ทำให้ภาคเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออกมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น จึงขอให้ประชาชน บริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในช่วงวันที่ ๒๓-๒๕ เมษายนนี้ไว้ด้วย

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ๘๔.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔

          - บ.ผ่ายท่า ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดน้ำฝนได้ ๑๔๐ มม. (นายนุกูล บุญถนอม)

          - บ.แม่กะสี ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายเตือน แก้วกล้า)

         - บ.ขวดน้ำมัน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเฉลิม เชื้อบุญมี)

         - บ.คลองไทร ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางกันทิมา อินทร์หอม)

         - บ.ไร่ใน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายวิโรจน์ เพชรพันธ์)

๔.ญี่ปุ่นทุ่มงบฟื้นแผ่นดินไหว-สึนามิ

            - เอเอฟพีรายงานว่า เมื่อ ๒๒ เม.ย. รัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้การนำของนายกรัฐมตรีนาโอโตะ คัง อนุมัติงบประมาณสำหรับฟื้นฟูประเทศจากมหันตภัยแผ่นดินไหวและสึนามิเป็นก้อนแรกจำนวน ๑.๕ ล้านล้านบาท นำมาใช้บูรณะซ่อมแซมอาคารที่เสียหายและสร้างบ้านพักชั่วคราวแห่งใหม่ให้กับผู้ไร้ที่อยู่อาศัยหลายพันคนจากมหันตภัยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. และมี      ผู้สูญหายและเสียชีวิตกว่า ๒๗,๐๐๐ ราย ขณะเดียวกัน นายยูคิโอะ เอดาโนะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศขยายเขตอพยพชาวบ้านในพื้นที่รอบเขตห้ามเข้า หรือโน-โก โซน ที่มีระดับกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะออกไปอีกจากเดิม ๒๐ กิโลเมตร เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของประชาชนเนื่องจากตรวจพบว่าระดับรังสีเพิ่มขึ้น (ที่มา:ข่าวสดออนไลน์)

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel