FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔

วันที่ 27 เม.ย. 2554 09:26:58
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๖ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๗ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๘

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๖ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑.๑ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๔.๔๓ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
EAST TIMOR REGION เบื้องต้นไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ประกอบกับ
ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออก ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับลมกระโชกแรงในระยะนี้

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ๖๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔

          - บ.ปลายนา ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสงกรานต์ โกวฤทธิ์)

          - บ.ห้วยใหม่ ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายจเร ยับ)

          - บ.ป่านอด ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบุญฤทธิ์ คำดา)

         - บ.สะแกเครือ ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายเอกชัย จันทา)

         - บ.ปงทอง ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประพจน์ จันตะมะ)

         - บ.ค่ายวัง ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอ้าย หมู่แก้ว)

๔. พายุฤดูร้อนทำน้ำป่าทะลักท่วม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ๔๐ หลังคาเรือน

          - เกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ทำให้น้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านสันมะเกลือกว่า ๔๐ หลังคาเรือน ระดับน้ำสูงกว่า ๓๐ เซนติเมตร ทรัพย์สินภายในบ้าน ข้าวเปลือก และทรัพย์สินทางการเกษตรถูกน้ำท่วมเสียหาย ความแรงของลมยังทำให้หลังคาบ้านเสียหายกว่า ๔ หมู่บ้าน ไฟฟ้าหักโค่น ๓ ต้น ไฟฟ้าดับหลายชั่วโมง ล่าสุด เจ้าหน้าที่แก้ไขจนใช้งานได้ตามปกติ (ที่มา: สำนักข่าวไทย)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๑-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel