กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:19:23
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๗ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๘ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๖๐๘.๙ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๓๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
FIJI REGION ไม่มีรายงาน
ความเสียหาย
(ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ มีกำลังอ่อน ประกอบกับ
ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในระยะนี้

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร ๑๑๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔

          - บ.ผาตั้ง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายศรีใจ ยืนยงเสน)

          - บ.อีก้อป่ากล้วย ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงใหม่ วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายธงชัย วิบูลย์จิตรเจริญ)

          - บ.ต๊ำใน ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสร้อย จักไม้)

         - โรงเรียนวัดบ้านมุง ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายนิพนธ์ พลูนุช)

         - บ.โนนคอม ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางสาวบัวเย็น นวนมา)

         - บ.หนองหญ้าปล้อง ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประยงค์ พงษ์สว่าง)

๔. ภูเขาไฟปะทุในเอกวาดอร์

         - ประชาชนหลายร้อยคนในหมู่บ้านใกล้เคียงกับภูเขาไฟตุงงูราฮัว เร่งอพยพออกนอกพื้นที่ หลังภูเขาไฟลูกนี้ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกีโต ของเอกวาดอร์ ๑๓๕ กิโลเมตร เริ่มมีควันและเถ้าถ่านปะทุออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟ ในขณะที่มีรายงานว่า พบลาวาไหลออกลงมาตามภูเขาไฟลูกดังกล่าวเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม แม้ทางการเอกวาดอร์จะยังไม่ได้ประกาศเพิ่มระดับเตือนภัยภูเขาไฟระเบิด แต่ก็ได้อพยพผู้คนในบริเวณใกล้เคียง พร้อมทั้งสั่งปิดโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว (ที่มา: ข่าวช่อง ๗)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๑-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS