FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ต้นม่วง ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_สภาพอากาศในวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก

วันที่ 28 เม.ย. 2554 20:00:53
 
บ.ต้นม่วง ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_สภาพอากาศในวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก_คุณ เกิด จันทร์แจ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel