กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:46:29
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๘ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๙ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๓.๖ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๔.๓๗ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
PHILIPPINE ISLANDS REGION ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ มีกำลังอ่อน และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออก ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังมีฝนฟ้าคะนองกระจายในระยะนี้

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ๑๐๘.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔

          - บ.โตก ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ วัดน้ำฝนได้ ๑๐๕ มม. (นายลำพัน พรมท่อน)

          - บ.โคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายใหม่ จันทร์โก)

          - บ.โนนอุดม ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายบุญมี ผงธุลี)

          - บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสุกิจ พงษ์สุวรรณ)

         - หัวนาแหลม ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายยม โสประดิษฐ์ )

๔. ภัยพายุทอร์นาโดและน้ำท่วมที่เกิดขึ้นหลายรัฐในสหรัฐอเมริกา

         - ภัยพายุทอร์นาโดและน้ำท่วมที่เกิดขึ้นหลายรัฐทางตอนกลางและตอนใต้ของสหรัฐฯ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น ๖๔ รายแล้ว โดยในช่วง ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา มีรายงานผู้เสียชีวิตไป ๓๙ รายเฉพาะในรัฐอลาบาม่า
ซึ่งภาวะฝนตกหนักที่เกิดต่อเนื่องมานานกว่า ๔ วัน ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงจนท่วมล้นตลิ่ง
ทำให้มีพื้นที่เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก บ้านเรือน อาคาร ร้านค้า และถนนหลายสายจมอยู่ใต้น้ำท่วม ต้นไม้หลายต้นหักโค่น เพราะแรงลมพายุ เกิดกระแสไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่

และในบางเมืองพบว่ามีพายุลูกเห็บขนาดเท่าลูกกอล์ฟตกลงมา ทำให้ประชาชนหลายคนต้องหลบอยู่ภายในบ้านและรถยนต์ 
ขณะที่ทางการได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในหลายรัฐแล้ว (ที่มา: ข่าวช่อง ๗)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๑-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS