กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 10:54:12
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๓๐ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

๑๒

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๔.๖ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๕๔ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
NEAR THE EAST COAST OF HONSHU,JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ลมตะวันออกเฉียงใต้ และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นในระยะ

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ๑๑๑.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔

          - บ.ห้วยลาน ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ วัดน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายเสถียร นันบุญตา)

          - บ.หนองเม็ก ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายอำนวย ภูธร)

          - บ.หนองแปก ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประสิทธิ์ สรจักร)

         - บ.วังเลา ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสุธรรม พรหมรอด)

         - บ.ห้วยท้อน ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายชัยรัตน์ ยิ่งกิตติมานุ)

๔. พบจุดเสี่ยงดินถล่มซ้ำในกระบี่ ๔๖ จุด

         - นายจงรัก ทรงรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ดินโคลนถล่มและมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม
ที่ผ่านมา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ กรมอุทยานแห่งชาติ และกรมป่าไม้ ได้ร่วมกันลงสำรวจพื้นที่เสี่ยงในกระบี่รวมเนื้อที่ กว่า ๒
,๐๐๐ ไร่ พบจุดเสี่ยงดินถล่ม ทั้งหมด ๔๖ จุด โดยแบ่งเป็นพื้นที่
อุทยานแห่งชาติ ๓๙ จุด และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ประกาศ พ.ร.บ.ป่าไม้ ๒๔๘๔ อีก ๗ จุด นอกจากนี้
กรมทรัพยกรธรณีได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อหาสาเหตุของการเกิดดินถล่ม และแนวทางการป้องกันพร้อมทั้งจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มในระดับชุมชน
(ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์)

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS