กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:30:58
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๗๐.๙ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๔๔ น.ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
 VANUATU ไม่มีรายงาน
ความเสียหาย (ที่มา
: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ด้านรับลมทางตะวันตก
ของประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  ๙๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

         - บ.หนองเม็ก ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายอำนวย ภูธร)

         - บ.แก้งเรืองพัฒนา ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายคำไหล สีสันต์)

         - บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายลินิตร ณ เขาแดง)

            - บ.ฝ่ายวังบอน ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชบูรณ์ วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบุญหลาย คำโฉม)

         - บ.ห้วยนา ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมัย จำปานิล)

         - บ.เขาชะอางค์ ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายดำรงศักดิ์ เฉลิมสุข)

         - บ.โป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบุญมา อินต๊ะ)

๔. พายุทอร์นาโดถล่มสหรัฐฯ เสียชีวิต ๓๔๒ ราย

         - ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติพายุทอร์นาโดพัดถล่มพื้นที่ทางตอนใต้ของสหรัฐฯ ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย ๓๔๒ ราย บาดเจ็บอีกกว่า ๑,๗๐๐ คน สูญหายอีกจำนวนหนึ่ง นับเป็นการเสียชีวิต
จากพายุทอร์นาโดถล่มครั้งรุนแรงอันดับที่ ๒ ของประวัติศาสตร์สหรัฐฯ (ที่มา
: ไทยรัฐออนไลน์)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS