FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:30:30
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๓ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๕

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๗.๓ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๒๕ น.ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - ลมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามัน ตอนบน และประเทศไทย ทำให้ด้านรับลม
ทางตะวันตกของประเทศไทย มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางแห่ง

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร  ๖๒.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

         - บ.บ้านต๊ำใน ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา วัดน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายสร้อย จักไม้)

         - บ.วงเขาทอง ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร วัดน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายพิทักษ์ ชุ่มคุณ)

         - บ.ห้วยบอน ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสมศักดิ์ พิชัยหล)

         - บ.ปางไส ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายอเนก อินต๊ะ)

                   - บ.แปลงสี่-แม่พืช ต.คลองลาน อ.คลองลาน จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายพูนพร แกว่นเขตกิจ)

         - บ.วิทยุชุมชน ๙๕.๕ ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบุญศรี ไชยปาละ)

         - บ.นาคลองใหม่ ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายชาตรี มงคล)

         - บ.นาอ้อม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายแก้ว บุญเทพ)

            - บ.หนองชมพู ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายอำพัน คำอ้าย)

                   - บ.ปางสัน ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายประเสริฐ ไวปัญญา)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel