กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 11:00:34
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๓๐ เม.ย ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. –  ๑ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๒๑

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๓.๕ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๔๘ น.ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ด้านรับลมทางตะวันตก
ของประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง จึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันได้ในระยะ ๑-๒ วันนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.วังชิ้น จ.แพร่  ๙๕.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

            - บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ วัดน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายสุกิจ พงษ์สุวรรณ)

         - บ.แม่โถ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.แพร่ วัดน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายอินแหลง ไทยกรณ์)

         - บ.ปางไม้ ต.ป่าสัก อ.เด่นชัย จ.แพร่ วัดน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายอิจ กิ่งสุภา)

         - บ.พงเสลียง ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (มงคล เมืองฟ้า)

         - บ.ทุ่งกบิล ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสัมฤทธิ์ บริบูรณ์)

         - บ.เขานุ้ย ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบูบากาด มาฮับผล)

๔. แผ่นดินไหวขนาด ๔.๔ ริกเตอร์ รู้สึกได้ในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต

         - วานนี้ (วันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๔) เวลา ๑๘.๑๒ น. เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด ๔.๔ ริกเตอร์ ศูนย์กลาง
อยู่ในทะเลอันดามัน ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ต ประมาณ ๘๐ กม. ประชาชนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงสามารถรู้สึกได้โดยเฉพาะในพื้นที่หาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เบื้องต้นยังไม่รายงานความเสียหาย
จากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตได้เฝ้าติดตามข่าวสารจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวอย่างใกล้ชิด (ที่มา
: ผู้จัดการออนไลน์)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS