FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:30:03
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๓ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๔ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

-

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๒ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๔.๔๑ น.ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
CENTRAL CALIFORNIA
ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา
: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - ลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย ในระยะ ๑-๒ วันนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.สตูล  ๖๒.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

         - บ.ริมบาน ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ วัดน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายทรัพย์ อินทนนท์)

         - บ.แม่แรม ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วัดน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายฉลอง จงสุข)

         - บ.ปางไฮ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วัดน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายอเนก อินต๊ะ)

         - บ.หนองเต็ง ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายเจริญ พันตา)

         - บ.ละมอ ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายประพันธ์ แก้วนำ)

         - บ.ทุ่งขมิ้น ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมศักดิ์ เตยแก้ว)

         - บ.คันเบ็ด ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายโกวิทย์ พรหมพันธ์)

         - บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายแก้ว บุญเทพ)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel