FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:30:26
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๕ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๖ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๑๑

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๑.๓ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๒๑ น.ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ  
RYUKYU ISLANDS, JAPAN
ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา
: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - ลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้
ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย ในระยะ ๑-๒ วันนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.ลำปาง ๗๕.๔ มม. (คลังข้อมูลสภาพน้ำ)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔

         - บ.โคกทรายเหนือ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายกำพล นานช้า)

         - บ.ค่ายวัง ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง วัดน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายอ้าย หมู่แก้ว)

         - บ.ปากแคลง ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายวิเชษฐ์ คงอินทร์)

         - บ.ป่าฝาง ต.ทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสิทธิกร แก้วประภา)

         - บ.พิตำ ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายโกวิทย์ มณี)

         - บ.ห้วยพาน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมพงษ์ พงศ์พ้นภัย)

         - บ.จัดสรร ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบำรุง บุญวาที)

         - บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

๔. น้ำท่วมอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง น้ำท่วม ชาวบ้านตื่นขนของหนีน้ำ

            - วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.เกิดฝนตกหนักนานกว่า ๔๕ นาที
ในเขตพื้นที่บ้านแม่สุกนอก ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ส่งผลให้น้ำในลำน้ำแม่สุก ซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของ อำเภอวังเหนือ เกิดมีน้ำไหลบ่าเอ่อล้น จากนั้นน้ำได้ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร ในพื้นที่บ้านแม่สุกนอก กว่า ๓๐ หลังคาเรือน ความสูงน้ำประมาณ ๕๐-๘๐ เซนติเมตร (ที่มา
:ไอเอ็นเอ็นออนไลน์)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel