กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 11:25:49
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๖ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. –  ๗ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๗๖.๕ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๔๗ น.ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
MYANMAR ไม่มีรายงาน
ความเสียหาย (ที่มา
: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - มรสุมลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ทำให้ด้านรับลมทางตะวันตกของประเทศไทย รวมทั้งภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักบางพื้นที่ในระยะนี้
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้น

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ๘๔.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

         - บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดน้ำฝนได้ ๘๘ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ่ง)

            - บ.ทุ่งตะโก ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ วัดน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสมพร วังคีรี)

         - บ.ปางไม้ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอิจ กิ่งสุภา)

         - บ.โตก ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายลำพัน พรมท่อน)

         - บ.โป่งวัว ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายทุน มธุพจน์)

         - บ.สักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย (นายอินถา ก้อนจะลา)

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS