กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไร่ใน ม.7 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง_เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน ช่วงกลางคืนมีฝนตกตลอดทั้งคืน เช้าวันนี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 55 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:43:28
 

บ.ไร่ใน ม.7 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง_เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน ช่วงกลางคืนมีฝนตกตลอดทั้งคืน เช้าวันนี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 55 มม._นายสุวิทย์ คงหวาน

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS