ค้นหา
FONTSIZE
ข่าว >> ข่าวประชาสัมพันธ์
Geo Dino Museum on Tour

วันที่ 9 พ.ค. 2554
ส่วนประชาสัมพันธ์ ทธ.

         นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในงานเปิดนิทรรศการความรู้ เรื่อง “ขุดดินบ้านเฮา เล่าเรื่องทรัพยากรธรณี ค้นแดนไดโนเสาร์ไทย” จัดโดย สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 2 (ขอนแก่น) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยนิทรรศการความรู้ต่างๆ เช่น แบบจำลองไดโนเสาร์ ความรู้เรื่องซากดำดำบรรพ์ กิจกรรมแร่- หิน เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมงานเป็นจำนวนมาก กิจกรรมนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-9 พฤษภาคม 2554 นี้

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธาน

ประธานตัดริบบิ้นเปิดงาน

กิจกรรมขุดค้นซากดึกดำบรรพ์
แบบจำลองโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรมระบายสี

โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนึ่งในงานนิทรรศการ

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : webmaster@dmr.mail.go.th