FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:45:16
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

-  เวลา ๐๐.๐๐ น. ทธ. ออกประกาศฉบับที่ ๗/๒๕๕๔ ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี พื้นที่จังหวัดลำพูน ลำปาง และพะเยา เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ใน ๑-๒ วันนี้

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๙ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๒.๓ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๓๓ น.ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
MARIANA ISLANDS REGION
ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา
: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวมะตะบัน ประเทศพม่าได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ด้านรับลมมรสุมในภาคเหนือ กลาง ตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก พิจิตร เพชรบูรณ์ ระนอง และพังงา

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.ลำปาง  ๑๙๑.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

            - บ.ปงทอง ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง วัดน้ำฝนได้ ๙๘ มม. (นายประพจน์ จันตะมะ)

            - บ.ท่าหิน ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วัดน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายอนุรัตน์ ช่วยนคร)

            - บ.ปลายนา ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง วัดน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายสงกรานต์ โกวฤทธิ์)

            - บ.ปางไม้ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายอิจ กิ่งสุภา)

            - บ.บ่อสี่เหลี่ยม ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง วัดน้ำฝนได้ ๗๕ มม. (นายวัฒนา แซ่ฟุ้ง)

            - บ.ร่องหาด ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา วัดน้ำฝนได้ ๗๕ มม. (นายประหยัด อินทอง)

            - บ.ดอกบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา วัดน้ำฝนได้ ๗๕ มม. (นายบาล บุญก้ำ)

            - บ.แตะ ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง วัดน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสมศักดิ์ ยะนาวงค์)

            - บ.ปางปง-ปางทราย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง วัดน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสวัสดิ์ คุณชมภู)

            - บ.แพะ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง วัดน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายเสาร์คำ กาวิละ)

            - บ.นาปลากั้ง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายแวว แดงเงิน)

         - บ.สบสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสุวรรณ์ นิลคง)

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel