FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 10:20:07
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- มีรายงานข่าวน้ำไหลทะลักจากน้ำแม่แต๊ะและแม่น้ำลี้ เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร ในพื้นที่ ๖ ตำบล    ของอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้แก่ ตำบลลี้ ลี้ป่าไผ่ แม่ตืน ศรีวิชัย นาทราย และดงดำ ซึ่งมีระดับน้ำสูงถึง ๓ เมตร สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของราษฎรจำนวนมากกว่า 300 หลังคาเรือน และพื้นที่การเกษตรจำนวนมาก (ที่มา : สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๐ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

๑๙

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๖ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๒๕.๑ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๒๐ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ตอนบนได้เคลื่อนออกไปปกคลุมประเทศลาวแล้ว ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ด้านรับลมมรสุมในภาคเหนือ กลาง ตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะ บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก พิจิตร เพชรบูรณ์ ระนอง และพังงา

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่  ๖๗.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

         - บ.ค่ายวัง ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง วัดน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายอ้าย หมู่แก้ว)

         - บ.เล็ดตอก ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสุขวสันต์ ประคองใจ)

         - บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ วัดน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสุกิจ พงษ์สุวรรณ)

         - บ.ไผ่ทอง ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง วัดน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายศรี ทำสุข)

         - บ.น้ำมินเหนือ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน วัดน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายปรีชา หน่อแนว)

         - บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

         - บ.ดอยสุเทพ ต.ดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายขจร ประเสิฐศรี)

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel