FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 10:28:49
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

๑๐

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๙.๒ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๕.๒๓ น.ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ  
OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมประเทศจีนตอนล่างแล้ว คาดว่าจะแผ่เข้าปกคลุมตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ ทำให้มีแนวร่องมรสุมพาดผ่านตอนกลางของประเทศและมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ ๑๒-๑๔ พ.ค. ๕๔

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.พังโคน จ.สกลนคร ๕๘.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

         - บ.น้ำทับ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายจันที ศรีบุรีทร์)

         - บ.กลาง ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายเสมา ก้อนแก้ว)

         - บ.บางปรุเหนือ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสุเชาว์ ศรีคง)

         - บ.น้ำคิว ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย วัดน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสนั่น แสงโสดา)

         - บ.คันเบ็ด ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายโกวิทย์ พรหมพันธ์)

         - บ.ในเขียว ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสัญญา ผกากรอง)

๔.แผ่นดินไหวในสเปน เสียชีวิตอย่างน้อย ๑๐ ศพ

            - เวลา ๑๘.๔๗ น. ตามเวลาท้องถิ่น (เวลา ๒๓.๔๗ น. ตามเวลาประเทศไทย) เกิดแผ่นดินไหวขนาด ๕.๒ ริกเตอร์ ที่ความลึกเพียง ๑ กิโลเมตร ทางใต้ของประเทศสเปน ทำให้อาคารหลายแห่งสั่นไหวและพังถล่มลงมา ประชาชนตื่นตระหนกหนีตายออกมาอยู่บนถนน จากแผ่นดินไหวครั้งนี้เบื้องต้นมี
ผู้เสียชีวิต ๑๐ คน และก่อความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในเมืองลอร์กา  (ที่มา
:ผู้จัดการออนไลน์)

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel