FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 10:40:44
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๓ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๔ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๗

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๓.๕ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๔๒ น.ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
FLORES REGION, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีน ได้แผ่เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ทำให้มีแนวร่องมรสุมพาดผ่านตอนกลางของประเทศในช่วงวันที่ ๑๔-๑๕ พ.ค.นี้ ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักได้บางแห่ง

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ๙๗.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

         - บ.หนองเม็ก ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายอำนวย ภูธร)

         - บ.ยายจั่น ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสิทธิชัย บำรุงพงษ์)

         - บ.เขาจันทร์ ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประยุทธ ภักดิ์งาม)

         - บ.คลองไพบูลย์ ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอำพร นาท้าว)

         - บ.ม่วง ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝน (นายบุญมา นันทกุล)

๔. จ.ตาก ระดับน้ำได้ลดลงแล้ว

- สถานการณ์น้ำท่วม ๒ อำเภอในจังหวัดตาก ระดับน้ำลดลงเรื่อยๆ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดโล่งไม่ต้องเป็นหนี้ เพราะข้าวโพดรอดตายจากน้ำท่วม สถานการณ์น้ำท่วม อำเภอสามเงา และอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ล่าสุดบ่ายวันนี้ระดับในแม่น้ำวังเริ่มลดลงบ้างแล้ว โดยลดลงวันละ ๕๐ เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกน้อยลง ส่งผลให้ระดับน้ำที่ท่วมในไร่ข้าวโพดลดลงเรื่อยๆ เกษตรกรจึงรอดพ้นจากความเสียหาย เนื่องจากน้ำท่วมไม่นาน เกษตรกรต่างพากันโล่งใจพอมีรอยยิ้มได้ เพราะไม่ต้องเสียเงินฟื้นฟูปลูกข้าวโพดใหม่อีกรอบ (ที่มา: ข่าว๓)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel