กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใหม่เจริญ ม.18 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก มีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 17:08:46
 
บ.ใหม่เจริญ ม.18 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก มีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย คุณสมชาย น้อยกล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS