กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เหนือคลอง ม.7 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย ขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว มีแดดออก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 17:43:00
 
บ.เหนือคลอง ม.7 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย ขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว มีแดดออก คุณอุษา ภิญโญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS