FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 11:00:43
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๗ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๒.๔ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๑๔ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
SOUTH OF JAVA, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - ร่องมรสุมกำลังปานกลางยังคงพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนมีฝนกระจาย
ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกต่อเนื่อง อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในพื้นที่
เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาหรือใกล้ทางน้ำไหลได้ระยะน
ี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ๑๐๖.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

         - บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

        - บ.โนนเจริญ ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายสงัด มะศรีทา)

         - บ.ป่าตอ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายถาวร เยาว์เหมือน)

         - บ.แม่ฮู้ ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเซน สืบพันธ์)

         - บ.ปลายนา ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมพิศ มาโพธิ์)

๔. พายุฝนถล่มจังหวัดเชียงใหม่ น้ำท่วมถนนหลายสายในตัวเมือง

          - เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วงเช้า โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองเชียงใหม่มีฝนตกนานกว่า ๒ ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในถนนหลายสาย ทั้งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ถนนสุเทพ ถนนโชตนาบริเวณแยกข่วงสิงห์ ส่วนน้ำที่ท่วมขังตามท้องถนนหลายสายไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังสูงได้ เช่น ที่ถนนโชตนาด้านหน้าทางเข้าศูนย์ราชการ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีน้ำท่วมสูงกว่า ๕๐ เซนติเมตร ทำให้ต้องปิดการจราจรในช่วงดังกล่าว (ที่มา: ข่าว ๓)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel