กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนเจริญ ม.7 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เมื่อคืนฝนตกช่วงตีหนึ่งตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนได้90มม.เช้านี้ท้องฟ้าครึ้มมีเมฆเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 12:57:22
 
บ.โนนเจริญ ม.7 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เมื่อคืนฝนตกช่วงตีหนึ่งตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนได้90มม.เช้านี้ท้องฟ้าครึ้มมีเมฆเล็กน้อยสลับมีแดด_คุณสงัด มะศรีทา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS