กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 10:18:50
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๗ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๘ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๕.๒ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๑๖ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION  ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - ร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง      ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังมีฝนหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาหรือใกล้ทางน้ำไหลผ่านโดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งจะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๑๒๔.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

         - บ.กลาง ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายเอกชัย จันทเสน)

         - บ.ทุ่งขมิ้น ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสมศักดิ์ เตยแก้ว)

         - บ.ลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วัดน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายสุธรรม ชัยศิริ)

         - บ.แก้งเรือง ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นางพิสมัย พินยศ)

         - บ.ห้วยเหรียง ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมเนต ดวงขวัญ)

         - บ.ทุ่งดินลุ่ม ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายเซียน ชำนาญดง)

         - บ.มะอึกแรด ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมชัย ธรรมวิเศษ)

         - บ.จัดสรร ต.บ่อพล่อย อ.บ่อไร่ จ.ตราด ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน (นายบำรุง บุญวาที)

         - บ.หนองห้าง ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก มีฝนตกทั้งคืน (นายทับทิม เผื่อนภูษิต)

                   - บ.แซร์ไปรใต้ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย (นายเสถียร อ่อนคำ)

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS