FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางกัน ม.6 ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี_ฝนตกโปรยปราย ท้องฟ้ามึดครึ้ม วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.

วันที่ 19 พ.ค. 2554 09:37:26
 
บ.บางกัน ม.6 ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี_ฝนตกโปรยปราย ท้องฟ้ามึดครึ้ม วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม._นายสมปอง อุ่นเรือน
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel