FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:48:32
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๘ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๙ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๔ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๒.๗ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๔.๓๙ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
SOUTH OF TONGA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - ร่องมรสุมได้เลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขา หรือใกล้ทางน้ำไหลผ่านบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะ ๑-๒ วันนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.กุมภาวาปี จ.อุดรธานี ๑๖๔.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

         - บ.ปางไฮ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วัดน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายอเนก อินต๊ะ)

         - บ.บางกัน ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมปอง อุ่นเรือน)

         - บ.โนนทอง ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายปานเทพ คำภูแก้ว) 

         - บ.ห้วยหลวง ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางเดือน ไชยมงคล)

         - บ.ร่องหาด ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประหยัด อินทอง)

         - บ.เชิงผา ต.กลางดง อ.ทุ่งเสี่ยม จ.สุโขทัย วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเติง โท๊ะคำเครือ)

         - บ.แสงทองพัฒนา ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเสมียน คำใบ)

         - บ.แม่นาเรือสันทราย ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายปรีชา ปัญญาวงศ์)

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel