FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:43:00
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

          แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๐ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๖.๐ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๖.๒ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๔๖ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อน และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์กระจายและมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังต้องระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากต่อไปอีกประมาณ ๑ วัน

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ๗๐.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

         - บ.ใหม่พัฒนา ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย วัดน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นายทศพล แสนใจวุฒิ)

         - บ.ผาแดง ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย วัดน้ำฝนได้ ๑๓๐ มม. (นายสมใจ คำภาโคตร์)

         - บ.ธารน้ำใจ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี วัดน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสมใจ กองขุนชาติ)    

         - บ.โนนสวรรค์ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรานี วัดน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายคำมี วรยศ)

         - บ.ขวดน้ำมัน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก วัดน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายเฉลิม เชื้อบุญมี)

         - บ.เขาแก้ว ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายศุภศักดิ์ สมทอง)

         - บ.กกโอ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ วัดน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายประมุข สืบสันติก)

         - บ.เหมืองแบ่ง ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ วัดน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel